Előadóknak

Az elhangzott előadások anyagából elektronikusan publikált (Open Access) konferenciakötet készül. Az ebben megjelent közlemények az MTMT-ben tudományos könyvrészlet//konferenciaközleményként rögzíthetők. A közlés formai jegyeit pontosabban is kijelöljük, azok a tudományos publikálásnál megszokottak lesznek (a nemzetközileg is elfogadott cikk-közlési formák és szokások szerint: absztrakt, jegyzet, hivatkozás stb.) Kettős és anonim lektorálás valószínűleg nem lesz, a szerkesztőség formai vagy tartalmi hiányosságok okán elutasíthatja vagy rövid határidővel javításra visszaadhatja az adott közleményt.

Amennyiben előadóként kíván megjelenni a konferencián, kérjük, szíveskedjen beküldeni tervezett előadásának pontos címét, valamint minimum 1000, de legfeljebb 2000 karakter terjedelmű részletes tematikáját magyar és angol nyelven 2018. január 20-ig az NWS2018 előadás-kezelő oldalán (link: EasyChair) keresztül. (Az EasyChair használata regisztrációhoz kötött, az adatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben kérdése van a jelentkezéssel kapcsolatban, kérjük, forduljon az adminisztrátorhoz a venczel.szilard@comp-rend.hu címen.) A Programbizottság a feltöltött anyag alapján dönt az előadás elfogadásáról. A kész előadások beküldésének határideje 2018. március 15.

Kérjük, hogy csak olyan előadás-javaslatot küldjenek be, amelynek témája kapcsolódik a honlapon közzétett szekciókhoz, illetve témakörökhöz. Az egyes tématerületekért felelős programbizottsági tagokkal konzultálni lehet. Kérjük a tematika összeállításánál azt is figyelembe venni, hogy egy-egy előadás időtartama 20 perc.

Felhívjuk az előadásra jelentkezők figyelmét, hogy a Networkshop 2018 Programbizottságának határozata szerint az elfogadott, de meg nem tartott előadások anyaga sem a weben, sem egyéb kiadványokban nem fog megjelenni.