A konferencia részletes programja időrendben

Dátum Óra Sajtónyilvános ünnepi nyitó esemény      
    Levezető elnök:
Dr. habil. Tick József, a HUNGARNET elnöke
     
2024. ápr.03. 10:30 Köszöntő:              
Dr. habil. Tick József
     
2024. ápr.03. 10:35 Köszöntő:             
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az EKKE rektora 
     
2024. ápr.03. 10:45 NWS-t megnyitja:              
Csák János  KIM miniszter (felkérése folyamatban)
     
2024. ápr.03. 10:55 Köszöntő:
Nyitrai Zsolt, orsz.gy. képviselő
     
2024. ápr.03. 11:05 Köszöntő:
Dr. Gál András Levente
     
2024. ápr.03 11:10 Key-note előadó:
Ritter Dávid
ELTE,  EDU-TECH Koalíció: Hol tartunk ma?                   „MI” az oktatásban.   
     
2024. ápr.03 11:30 Köszöntő:
Dr. Harnos Noémi  
HUN-REN Központ
     
2024. ápr.03 11:35 Köszöntő:
Dr. Rétfalvi Flóra
EDUTech vez.ig.
     
2024. ápr.03 11:40  HUNGARNET-díj átadása    Dr. habil. Tick József      
  12:30    ———————————————————————EBÉD————————————————————————–
Dátum Óra Plenáris előadások      
    Levezető elnök:      
    Dr. habil. Tick József      
2024. ápr.03. 14:00 Ács György (Cisco):
Így védünk MI – mesterséges intelligencia alkalmazása az IT biztonságban
     
2024. ápr.03. 14:20 Pató Viktória Lilla (NKE):                            Lehetőségek és kihívások az MI szabályozásában. Az AI Act tanulságai          
2024. ápr.03. 14:40 Microsoft Magyarország: Azt hiszed, elég a tűzfal? – korszerű biztonsági megoldások a Microsofttól      
  15:40 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – KÁVÉSZÜNET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Dátum Óra        
MINIWORKSHOP MINIWORKSHOP MINIWORKSHOP  
       
2024. ápr.03. 16:00- 18:00 Egyházi gyűjtemények digitálisan és a hálózatban Kvantuminformatika MI az oktatásban  
ápr.03. 20:00 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ÁLLÓFOGADÁS  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
Dátum Óra A terem, 3. szekció B terem, 3. szekció C terem, 5. szekció D terem, 6. szekció
Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök:
Dr. Nagy Gyula Holl András Dr. Hauser Zoltán Dr.Stefán Péter
2024. ápr.04. 9:00 18. Hubay Miklós (PIM): Entitások a könyvtárinformatikában és a könyvtárosképzésben 52. Hatvani Péter – Héja Enikő – Verbélyi Tamás (HUN-REN Nyelvtudományi Kutató Központ): Minőségi strukturált korpusz építése a Common Crawl adataiból 23. T.Nagy László – Németh Áron (DRHE): A mesterséges intelligencia teológiai kompetenciái 29. Antal Péter (EKKE): Mesterséges intelligencia: digitális Athén, vagy a nagy retrográd bumm
2024. ápr.04. 9:20 81. Ézsiás Anikó (BME OMIKK) – Dancs Szabolcs (OSZK): „Csillagok hullnak, születnek újak…” – bemutatkozik az OSZK és a BME OMIKK közös kiadású szakfolyóirata 77. Ilyefalvi Emese (ELTE): Preparing variation-rich folklore text corpora for computational analysis 38. Hajdu Krisztián (EKKE): Mesterséges intelligencia az oktatásban 99. Dr. Albert Ágota (KFG):  Mesterséges intelligencia használatának követelményei az oktatási szektorban, különös tekintettel a mesterséges intelligencia használatáról szóló rendeletre
2024. ápr.04. 9:40 31. Ungváry Rudolf (OSZK):  A MARC format for autority data teljes magyar fordítása 4. Dr. Tószegi Zsuzsanna (ELTE BTK KITI): Okoskönyvtár – újabb paradigmaváltás a könyvtármenedzsmentben? 41. Troitsky Nóra – Kovács Réka – Karácsony Gyöngyi (DE ENK),                                             Mi a valóság? – a DEENK workshop-sorozatának bemutatása 13. Ormos Pál – Rigó Ernő (HUN-REN SZTAKI): Hazai tapasztalatok a DNS4EU projekt bevezethetőségével kapcsolatban
2024. ápr.04. 10:00   8. Frankó Máté (SZTE KK) – Sándor Ákos (SZTE ISZI): Adatvizualizáció a könyvtári menedzsmentben: fejlesztések az SZTE Klebelsberg Könyvtár döntéstámogató renszdszerében 71. Vágvölgyi Csaba (DE): MI/AI alapú tesztkérdés generálás LMS rendszerekben 55. Ormos Pál – Buhai George – Rigó Ernő (HUN-REN SZTAKI): DNS4EU: the journey to European digtal autonomy – Angol nyelvű előadás
  10:20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – KÁVÉSZÜNET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Dátum Óra A terem, 3. szekció B terem, 3. szekció C terem, 5. szekció D terem, 6. szekció
Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök:
Seres József Dr. Mihály Eszter Hutai László Kadlecsik József
2024. ápr.04. 10:50 54. Mészáros  Erika (BME OMIKK): Kodaktól a jövőig. Egy könyvtári digitalizálás színterei 11. Füzi Péter – Tóth Anikó (Akadémiai Kiadó): MeRSZ- Az adattól a felhasználóig 69. Radics Krisztina (EKKE): Új lehetőségek az élethosszig tartó tanulás könytári támogatásában 32. Dellei László – Sajó Péter (EURO ONE): Kiberbiztonsági kihívások az oktatási szektorban
2024. ápr.04. 11:10  58. Kukár Barnabás Manó (OSZK): Milliárd pixel: Nagyméretű dokumentumok digitalizálása, illesztése és megjelenítése 53. Balázsi Dorina – Marton József (BME OMIKK): Hozd vissza, a többi a mi dolgunk 24. Molnár Tamás (DE):  Hogyan irjunk jó promptot?   A ChatGPT hatékony használata az oktatásban 33. Sárközi István (EURO ONE): Mennyibe kerül egy leállás? – a prevenció eszközei
2024. ápr.04 11:30 60. Rényi Mátyás Attila – Schirilla Tamás (OSZK): Tömeges digitalizálás = tömeges archiválás? Hogyan lehet a digitalizálás eredményeit érvényesíteni a digitális megőrzés területén? 59. Balázs László Róbert (FSZEK): Ki érheti el az elektronikus szolgáltatásainkat? 30. Négyesi Péter (EKKE Neveléstudományi Doktori Iskola): Tanulási stílus azonoításának támogatása szemmozgáskövető technológiával egy adaptív e-tanulási rendszerben 110. Bedő Norbert (HPE-Aruba Networking): Könnyű és biztonságos hozzáférés a modern munkahelyen (Korszerű hálózati biztonság = SSE platform)
2024. ápr.04. 11:50 70.Szatucsek Zoltán (MNL): Állami anyakönyvek feldolgozása a Magyar Nemzeti Levéltárban 61. Fülöp Endre (Monguz Kft.) – Balázs László Róbert (FSZEK): Önkiszolgáló kölcsönzés mobiltelefonnal 86. Prantner Csilla – Emri Zsuzsanna (EKKE): EEG-vel támogatott intelligens tanulási környezet 111. Microsoft Magyarország: MI-vel támogatott hatékonyság – M365 Copilot
2024. ápr.04 12:10 84. Lengyelné dr. Molnár Tünde (EKKE): A pedagógusok digitális kompetencia szintjét mérő eszköz fejlesztésének tapasztalatai egy nemzetközi projekt tükrében  83. Czeglédi László (EKKE): Digitális könyvtárpedagógia másképpen 95. Prantner Csilla (EKKE): Az akadálymentesítés fontossága a tanulástámogató digitális felületek esetében Szerencsés Tamás (Szinva Net): Kiberbiztonság
  12:30 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – EBÉDSZÜNET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Dátum Óra A terem, 3. szekció B terem, 3. szekció C terem, 5. szekció D terem, 6. szekció
Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök:
Moldován István Dr.Kokas Károly Dr. Rétfalvi Flóra Uherkovich Péter
2024. ápr.04. 14:00 12. Nemoda Zsuzsanna – Héjja Balázs – Tóth Máté – Nagy Andor (Hamvas Béla PMK):  A Pest Megyei Digitális Könyvtár fejlesztése 16. Nagy Dóra (SZTE KK) – Sándor Ákos (SZTE ISZI): Voice2text: a hanganyagátírás  lehetőségei MI segítségével EDU-TECH: Digitális kompetencia rendszerek 36. Szabó Gyula (HUN-REN SZTAKI): Újhullámos AAI szoftverek vizsgálata
2024. ápr.04. 14:20 14. Simon András (MNL/ELTE ITDI/Monguz Kft.): Mesterséges inteligenciával támogatott adatgazdagítás a Magyar Nemzeti Levéltárban  25. Maljusin Mihály (PTE EKTK PKO): Mesterséges inteligencia és szerzői jog: eldöntetlen kérdések EDU-TECH: Gyermeknevelés digitális térben 10. Horváth Gábor (ELTE IIG): Technológia a DRP mögött
2024. ápr.04. 14:40 50. Ézsiás Anikó – Balázsi Dorina (BME OMIKK): Könytári kihívások és megoldások: a BME OMIKK könyvtári állományellenőrzési projekt tapasztalatai 56. Záros Zsolt (MNL):  Kézírás-felismerés munkafolyamata strukturált iratokon EDU-TECH: EdTech-közösségek a világban Villámelőadások 
Moderátor: Pásztor Miklós
2024. ápr.04. 15:00 62. Mészáros Tamás (OSZK): Megőrzés a szolgáltatás érdekében   Huawei: Smart Display Villámelőadások 
Moderátor: Pásztor Miklós
  15:20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – KÁVÉSZÜNET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Dátum Óra A terem, 3. szekció B terem, 4. szekció C terem, 5. szekció D terem,  1. szekció
Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök:
Dr. Tószegi Zsuzsanna Dr. Karácsony Gyöngyi Dr. habil Kis-Tóth Lajos Farkas István
2024. ápr.04. 15:50 37. Kalcsó Gyula (OSZK): Képek és metaadataik gyűjteményezése scraping tehnológiával közösségi képmegosztó oldalról 40. Petró Leonárd – Boros Kata Beatrix (DE ENK): dEjournals – Diamond open access folyóirat platform a Debreceni Egyetemen 105. Mihályfi Márton (Cisco): Kollaborációs megoldások 104. Zeisel Tamás (HPE):Korszerű Tároló infrastruktúra Hálózati elérése (End to End NVMe megvalósításának lehetőségei)
2024. ápr.04. 16:10 5. Szemes Botond (HUN-REN BTK ITI) – Nagy Mihály (Nemzeti Örökség Digitális Laboratórium): Ismétlés és innováció drámákban. Kisérlet a szereplői szólamok újdonságának mérésére 51. Harangi Gabriella (DEENK):  A DEA új ruhája – avagy egy DSpace alapú intézményi repozitórium frissítése 66. Papp Gyula (DE METK): A digitális eszközhasználat trendjei 104. Zeisel Tamás (HPE):Korszerű Tároló infrastruktúra Hálózati elérése (End to End NVMe megvalósításának lehetőségei)
2024. ápr.04. 16:30 21. Némethi-Takács Margit –  Borbély Mária (DE): Bibliográgiai kapcsolatok az általános megjegyzések adatmezőben 42. Száldobágyi Ádám – Fazekas-Paragh Judit (DEENK): PATTERN – A nyílt és felelős kutatás és fejlesztés elősegítése 34. Szabó Márta (EURO ONE):  Végrehajtható digitalizáció, avagy a kis lépések taktikája 108. Barta Péter – Lázár Zoltán (Nokia): Modern Internet Gateway jellemzői
2024. ápr.04. 16:50 35. Bolya Mátyás (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem): Lyukkártya és népdalrendezés. Egy mechanikus népzenei adatbázis digitális rekonstrukciójának lehetőségei 76. Vass Johanna (Ökológiai Kutatóközpont): Adatrepozitóriumok használata az Ökológiai Kutatóközpontban 15. Hernek István (SZTE KK): A felhasználóképzés szintjei az SZTE Klebelsberg Könyvtárban: az elsőévesektől a kutatókig 2. Farkas István (KIFÜ): A HBONE 2023. évi fejlesztési eredményei
2024. ápr.04. 17:10 45. Sidó Zsuzsa – Szlávich Eszter (Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium) – Vida Bence (ELTE BTK Digitális Bölcsészeti Tsz.): Adatgazdász szakirányú továbbképzés az ELTE-n: új dimenziók a digitális bölcsészet területén 90. Mohácsi János – Kádárné Kelemen Ildikó (KIFÜ): Európai Nyílt Tudományos Együttműködés (EOSC) és komponensei 26. Orgoványi-Gajdos Judit (EKKE): A jövő iskolarendszere a digitális transzformáció tükrében 28. Gál Zoltán (DE Szuperszámítógép (HPC) Központ): Alacsony késleltetésü és nagysebességű hálózati szolgáltatás LEO műholdas rendszeren
2024. ápr.04 17.30 75. Palkó Gábor (ELTE BTK TI Digitális Bölcsészet Tanszék): Posztmodern intertextualitás és digitális szövegkiadás 17. Lovász Dávid (PTE EKTK): Szerepkommunikáció a kutatástámogatásban. Kihívások és lehetőségek : a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tapasztalatai 43. Dr. Nagy Róbert (EKKE): Merkantilizált antropomorfizmus: az „okosiskola” etimológiája 6. Kovácsházy Tamás (BME): Az idő, mint alapvető infrastruktúra, az idő szerepe az adatközpontban
2024. ápr.04. 17.50 63. Sebestyén Ádám – Sárközi-Lindner Zsófia (ELTE BTK TI Digitális Bölcsészet Tanszék, Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium): Történeti források szemantikus feldolgozása. Az ELTEdata-adatbázis új gyűjteményei  67. Csernai Zoltán (EKKE): Egy online tanulást támogató portál kurzusának vizsgálata Big Data adatelemző modszerekkel 91. Veres István – Molnár Péter (KIFÜ): Automatizált tömeges virtuális tanterem menedzsment: C41 classroom pilot 22. Soós Gábor (Magyar Telekom): Paradigmaváltás a mobilhálózatokban az 5G Nework Slicing segítségével
ápr.04. 20:00 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – –  BARÁTI TALÁLKOZÓ  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 
Dátum Óra A terem, 3. szekció B terem, 4. szekció C terem, 5. szekció D terem,  1. szekció
Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök:
Lengyelné Dr.Molnár Tünde Dr. Vonderviszt Lajos Ritter Dávid Dr.Gál Zoltán
2024. ápr.05. 9:00 64. Horváth Péter (ELTE BTK/Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium): A kanonikus magyar költészet versformakeresője 44. Tóth Zoltán (HUN-REN SZTAKI): A HUN-REN Adatrepozitórium Platform felépítése 103. Murai László: EENJOY-Immerzívgamifikált rendszer kialakítása felsőoktatási kompetenciafejlesztésre 96. Csillag Tamás (PCH.net): DNSSEC best practices open source szoftverekkel
2024. ápr.05. 9:20 68. Dobás Kata – Tüskés Anna (HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet): A magyar irodalomtörténet bibliográfiájának migrációja az ITIdata szemantikus adatbázisba (gyakorlatok és tanulságok) 46. Egyed-Gergely Júlia – Horváth Anna (HUN-REN TK KDK): A felhasználók ismerkedése az ARP-vel – első tapasztalatok és tanulságok 101. Tóth-Mózer Szilvia (ELTE OKTIG): Az EDUflow egyetemi oktatásmódszertani ösztöndíjprogram 78. Lajber Zoltán (ISZT): Rendelkezésre állás és megbízhatóság
2024. ápr.05. 9:40 73. Makkai Csilla (OSZK): Lehetőségek és kihívások a szépirodalmi szövegek stilometriai elemzésében 49. Farkas Henrietta (HUN-REN WFK) – Meiszterics Enikő (HUN-REN TK KDK): Cyberűr: Adatok Birodalma – Az adatgazdászok vezetik a Digitális Univerzumot 102. Tarcsi Ádám: Oktatási adattó fejlesztése az ELTE-n 106. Nagy Tibor (Cisco): Cisco hálózat AI/ML alkalmazásokra optimalizálva
2024. ápr.05. 10:00   87. Kovács László (SZTAKI): Az ARP föderált kutatási adatrepozitórium hálózat és az EOSC lehetséges együttműködésének elvei 109. Koren Balázs (EduTech): Másfél éve élünk együtt a Chat GPT-vel 7. Gábor Béla (EKKE): Relációs adatbázisok lekérdezése mesterséges intelligencia segítségével
  10:20  – – – – – – – – – KÁVÉSZÜNET –– – – – – – – – – – – – –  100. Könczöl Tamás -Vitéz Gyöngyvér (SkillDirect): Hogyan lehet MOODLE/ILIAS/CANVAS LMS-ben egyetemi szintű képzési modulrendszert, dinamikus tananyag és vizsgateszt adatbázist fejleszteni?  – – – – KÁVÉSZÜNET –– – – – 
Dátum Óra A terem, 3. szekció B terem, 2. szekció P terem, Poszterszekció D terem,  1. szekció
Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök: Szekcióelnök:
Ungváry Rudolf Dr. Máray Tamás   Springer Ferenc
2024. ápr.05. 10:50 74. Fellegi Zsófia (BKII, Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium): Digitális kiadások migrációja: gép és emberi intelligencia együttműködése 57. Juhász Zoltán (PE) – Donkó Zoltán (HUN-REN WFK) – Hartmann Péter (HUN-REN WFK): Multi-GPU plazmaszimuláció fejlesztés tapasztalatai a Komondor szuperszámítógépen 11.00 órától
47. Meiszterics Enikő – Egyed-Gergely Júlia – Horváth Anna (HUN-REN TK KDK) – Farkas Henrietta (HUN-REN WFK) – Tóth Zoltán (HUN-REN SZTAKI): Mégis mi az az ARP és mire jó?                                      
 98. Szepesi Judit (MMA): Kutatás és kutatásszervezés a művészetek területén             
89. Molnár Péter (KIFÜ): A KIFÜ felhő workshopok összefoglalása és a föderativ felhő              
19. Szerényi Ildikó – Szűcs Kata Ágnes – Vadász Noémi (MNL):  Betűről betűre – Hogyan tanítsuk olvasni a mesterséges intelligenciát?                         
85. Tamásné Kovács Adrienn (OSZK): LibMate workshop 
48. Nuszer – Szücs Nikolett (DEENK): Korszerű keresés a DEENK-ben: Tapasztalatok a Summon bevezetésével kapcsolatban                                           
65. Yang Zijian Győző – Ligeti-Nagy Noémi – Váradi Tamás (Nyelvtudományi Kutatóközpont): Közgyűjtemények, parancsoljanak: bemutatkozik a ParancsPULI
2024. ápr.05. 11:10 79. Varga Emese (OSZK):  Digitális szövegszerkesztés a dHUpla keretrendszerében 88. Kacsuk Péter (HUN-REN SZTAKI)- HUN-REN Cloud tapasztalatok és jövőkép 20. Soós Gábor (Magyar Telekom) –  Ormos Pál (HUN-REN SZTAKI) – Rövid András (BME): V2X – A járművek közötti kommunikáció kihívásai
2024. ápr.05. 11:30 82. Mihály Eszter (OSZK DBK) – Micsik András (HUN-REN SZTAKI) – Nagy Kadosa (HUN-REN SZTAKI): Irodalmi levélváltások nyomában TEI-vel és térképpel 94. Farkas Attila (HUN-REN SZTAKI): HUN-REN Felhő referencia architektúra koncepció és alkalmazásai 93. Hegedüs Szabolcs (KIFÜ): Adatbáziskezelő-rendszer, jelszótár megvalósítása Kubernetes-ben
2024. ápr.05. 11:50 3. Holl András (MTA KIK) – Andódy Katalin (BME): Adatbányászati gyakorlatok repozitóriumra, OJS-re és MTMT-re 97. Kiss Zoltán (KIFÜ): Komondortól Leventéig 1. Mohácsi János (KIFÜ): Úton kvantuminformatikába – Post kvantum kriptográfia és a QCIHungary projekt 
2024. ápr.05. 12:10 27. Péter Róbert (SZTE): Az AVOBMAT (Analysis and Visualization of Bibliographic Metadata and Texts) többnyelvű kutatási eszköz munkafolyamata 92. Antal Dániel (Reprex): Hallgass hazait és a Szlovák Teljelkörű Zenei Adatbázis: a köz- és magánszféra partnersége (PPP) egy nemzeti zenei adattér létrehozására 80. Máray Tamás (HUN-REN SZTAKI): Kvantum számítástechnika: ez már a „jövő”?
2024. ápr.05. 12:30 Záró plenáris ülés  
Levezető elnök: 
Dr. habil. Tick József, a HUNGARNET Egyesület elnöke
A konferenciát értékelik:
Bánki Zsolt (MNL) és Rigó Ernő (HUN-REN SzTAKI)