Szekciók

Fókuszpontok

  • A mesterséges intelligencia (MI) fejlesztése és alkalmazása
  • A felsőoktatás, kutatás és közgyűjteményi szakma digitális transzformációja
  • Digitális módszerek a bölcsészeti és társadalomtudományokban
  • Műszaki aspektusok

Szekciók és témakörök

I. Hálózat és technológia

1.1 Szupergyors Internet

1.2 MI

1.3 5G

1.4 Felhőtechnológiák

1.5 Számítási kapacitás

1.6 Kvantumtechnológiák alkalmazása

 

II. Digitális infrastruktúrák

2.1 Kutatói felhő és HPC szolgáltatások

2.2 A kutatási IKT infrastruktúrák nemzetközi trendjei, európai együttműködés

2.3 Digitális ökoszisztémák

2.4 Research & Open Science WS

2.5 DOS (Digitális Oktatási Stratégia)

2.6 Együttműködési platformok

 

III. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja

3.1 Központi (felhőalapú) könyvtári szolgáltatások

3.2 Felhőtechnológiák a közgyűjteményi digitalizálásban

3.3 Digitalizálási helyzetkép és kilátások, tervek

3.4 Digitális közgyűjteményi adatgazdagítás

3.5 Online tartalom kataszter

3.6 Born digital tartalmak közgyűjteményi kezelése

3.7 Digitális bölcsészet, digitális társadalomtudomány

3.8 Digitális tartalmak szövegbányászata. Gyűjtemény és korpusz

3.9 Az okoskönyvtár felé: koncepció és működtetés

3.10 A MI szerepe és használata közgyűjteményi környezetben

 

IV. Tudomány- és kutatástámogatás

4.1 Úton az eScience felé: a kutató és az infrastruktúra szimbiózisa

4.2 Nyílt tudomány

  4.2.1 Kutatási adatok kezelése: gyűjtés, mozgatás, tárolás, feldolgozás

  4.2.2 Adatvezérelt kutatási (data driven science) elvek és gyakorlat

  4.2.3 Kutatási folyamatok digitális támogatása

  4.2.4 Adatrepozitóriumok

4.3 Közösségi tudomány (citizen science)

4.4 Big Data

4.5 A digitális ökoszisztéma új indikátorai

4.6 Nemzeti Laboratórium programok

 

V. Az oktatás informatizálása

5.1 Mélytanulás

5.2 MI az oktatásban

5.3 A tanulási folyamat támogatása digitális közgyűjteményi tartalmakkal

5.4 Intelligens tanulási környezet

5.5 Tanulási menedzsment rendszerek

5.6 Központi oktatási infrastruktúrafejlesztések

5.7 Nemzeti tervek és programok integrációja

5.8 Intézményi informatika mindennapos és stratégiai kérdései

5.9 Okosiskola, okosegyetem – az oktatási intézmény mint digitális ökoszisztéma

 

VI. A szélesebb körű digitális átalakulás kérdései

6.1 Kiberbiztonság

6.2 A MI alkalmazása: kihívások, viták és nehézségek

6.3 Bionika, e-sport, egészségügyi digitális és informatikai kihívások és megoldások

6.4 Tudásalapú gazdaság

6.5 A digitális gazdaság és társadalom mérési módszertanának és tartalmának megújítása

6.6 Automatizáció és robotika

6.7 FinTech

6.8 Interoperabilitási elvárások, szabványok

6.9 Biztonság és szabályozás – MI, IoT, mobiltechnológia, EU AI Act