Szekció-előadások táblázatos formában

 

Dátum Óra A terem, 3. szekció
Szekcióelnök:
Dr. Nagy Gyula
B terem, 3. szekció
Szekcióelnök:
Holl András
C terem, 4. szekció
Szekcióelnök:
Dr. Gál Zoltán
D terem, 2. szekció
Szekcióelnök:
Dr. Máray Tamás
4. 13. 9:00 Kardos András-Kovács Dóra: MEK³ – a név megint szép lesz, méltó régi nagy hiréhez Mikos Ákos: Érdemes-e egy egyetemi könyvtárnak podcastet indítania? Maróthy Szilvia-Gyenes Ádám: L’Harmattan Open Access: Bemutatkozik Magyarország első nyílt hozzáférésű könyvkiadói platformja Fekete Attila: Komondor HPC – High-end kutatási és innovációs platform
4. 13. 9:20 Kálmán Rita – Tamásné Kovács Adrienn: Felnőve a feladathoz – LibMate, az új magyar könyvtári rendszer a KSH Könyvtárban Káldos János: A kulturális objektumok komplexitása és a WEMI modell Rigó Ernő: Kinin, Kutatóhálózati Informatikai Infrastruktúra, átfogó kép Póra Krisztián: Elosztott mély gépi tanulás támogatása az ELKH Cloudon
4. 13. 9:40 Rózsa Dávid: Őrzők új utakon. A digitális nemzeti könyvtár Sörény Edina: Kulturális innovációk és a Digitális Kazinczy Műhely Szabó Gyula: Kinin, Kutatóhálózati Informatikai Infrastruktúra, mit rejt a motortér? Gaizer Tamás: Kutatói adatmenedzsment az ELI-ben – és azon túl
4. 13. 10:00 Palkó Gábor-Szekrényes István-Bobák Barbara: A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium webszolgáltatásai automatikus kézírás-felismertetéshez Nemeskey Dávid-Indig Balázs-Szemes Botond-Palkó Gábor: Korpuszépítés nyelvi modellhez Merényi Ádám-Szabó Kitti-Weisz Péter: Digitális transzformáció a kutatói munkában Csernai Zoltán: Az informatikai gondolkodás megjelenése a nemzetközi egyetemek kurzusainak körében
4. 13. 10:20 Dezső Krisztina: A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény online adatbázisai és digitális gyűjteményei Szűcs Kata Ágnes: Adatvizualizációk a dHUplán Pataki Balázs: Multidiszciplináris metadatséma kezelés integrálása az ARP platformba Micsik András: Tudásgráf alapú adatfúzió és keresési megoldások az ELKH ARP platformján
  10:40 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – KÁVÉSZÜNET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Dátum Óra A terem, 3. szekció
Szekcióelnök:
Bánki Zsolt
B terem, 5. szekció
Szekcióelnök:
Dr. Hauser Zoltán
C terem, 4. szekció
Szekcióelnök:
Dr. Stefán Péter
D terem, 2. szekció
Szekcióelnök:
Dr. Máray Tamás
4. 13. 11:00 Hajdu Krisztián: Digitális kompetencia megjelenése a hazai könyvtárosok körében Kövesi Nóra-Bíró-Bácsó Bettina: “POV: Könyvet keresel a könyvtárban”, avagy az újgenerációs közösségi média felületek szerepe a DEENK-ben Zsiborács Judit: Tudománymetriai Műhely könyvtári környezetben Lencsés Ákos-Kádárné Kelemen Ildikó: A KIFÜ nyílt tudományt népszerűsítő tevékenysége a magyar felsőoktatásban
4. 13. 11:20 Mészáros Tamás – Kukár Barnabás Manó: Havi egymillió oldal: eredmények és tervek a nemzeti könyvtár digitalizálása kapcsán Szlamka Erzsébet: Digitális egyéni tanulási számlák a visegrádi országokban Ungváry Rudolf: Nemzeti könyvtárak és az OSZK MARC21 állományainak összehasonlító elemzése néhány adatmező alapján Tanulságok Lassú Roland-Perjési Péter: Intelligens, fenntartható és energiahatékony adatközpont!? Technológiai körkép 2023
4. 13. 11:40 Pityó Gábor: Digitalizálási stratégia a Pannon Egyetem Muzeális Különgyűjteményében T. Nagy László: A mesterséges intelligencia tanulást támogató lehetőségei Vass Johanna: Az Open Science könyvtári vetületei Kacsuk Péter: Az ELKH Cloud és a SLICES ESFRI program kapcsolata
4. 13. 12:00 Holl András-Prószéky Gábor-Váradi Tamás: Repozitóriumi gyűjtemény mint adatkorpusz Radics Krisztina: Könyvtári terek kialakítása a négy-tér modell alapján Kókay Péter: Közösségszervezés a Nyílt Tudomány égisze alatt: Open Science Community létrehozásának kezdeti lépései a Pécsi Tudományegyetemen Farkas Lóránt: Kvantum algoritmusok elosztott rendszerekhez
4. 13. 12:20 Bódog András: Az Annif gépi tárgyszavazó rendszer magyarországi adaptációjának feltételei és lehetőségei Szilágyi Zoltán-Hajdu Csaba: Humán-robot interakciók vizsgálata az oktatás kontextusában Lovász Dávid: A Pécsi TuDományegyetem folyóirat-platformjának első fél évtizede – a digitális tartalomszolgáltatástól az egyetemi folyóirat-támogatási alap felé  
  12:40 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – EBÉDSZÜNET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Dátum Óra A terem, 3. szekció
Szekcióelnök:
Springer Ferenc
B terem, 5. szekció
Szekcióelnök:
Dr. Kis-Tóth Lajos
C terem, 4. szekció
Szekcióelnök:
Rigó Ernő
D terem, 6. szekció
Szekcióelnök:
Uherkovich Péter
4. 13. 14:00 Szerényi Ildikó: „Csendőrök és kommunisták” titkosszolgálati dokumentumok az MNL adatbázisában Dr. Király Roland-Dr. Király Sándor: Neurális hálózatok oktatási alkalmazását támogató keretrendszer Virtual (VR) és Augmented Reality (AR) eszközökkel Fülöp Tiffany-Molnár Tamás-Hoczopán Szabolcs: Komplex kutatástámogató szolgáltatási portfólió az SZTE Klebelsberg Könyvtárban Koczka Ferenc: Szemelvények egy felsőoktatási rendszerek informatikai védelmének tapasztalataiból
4. 13. 14:20 Hubay Miklós Péter: Van-e BIBFRAME a PIM-ben? – Helyzetjelentés egy adatcsere-formátumról Király Sándor-Balla Tamás: Flipped classroom in the sqlsuli.hu Bolya Mátyás: A digitális gyűjtésrekonstrukció lehetőségei: az Ethiofolk projekt Legárd Ildikó: Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy szerepprofiljának meghatározása az Európai Kiberbiztonsági Készség-keretrendszer segítségével
4. 13. 14:40 Dr. Tóth Máté-Tóth-Jávorka Brigitta-Héjja Balázs: Digitális tartalomfejlesztés közkönyvtári környezetben Négyesi Péter: Az adaptivitás hiányának vizsgálata a Magyarországon leginkább elterjedt e-learning rendszerekben Dr. Szócska Miklós: A hálózatkutatás legaktívabb, leggyakoribb alkalmazási területei az egészségügyben Pálinkás Szabolcs: Microsoft 365 Security az ELTE-n: Hogyan és miért támadják az egyetemeket az adathalász levelek…?
4. 13. 15:00 Leitgéb Mária: A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék repozitóriuma Prantner Csilla: Szemmozgáskövetés, mint innovatív kutatási módszer a digitális tanulási környezetek javításának szolgálatában Kovács László: A kutatási adatkezelés és tárolás objektum orientált jövőképe és tervezett manifesztációja az ARP projektben Ormos Pál: Elindult a DNS4EU projekt
4. 13. 15:20   Czeglédi László-Radics Krisztina-Antal Péter: Iskolai könyvtárak diák szemmel Pallinger Péter: Az ARP platform adathozzáférési és -megosztási modelljei Lajber Zoltán: A DNS-ben rejlő veszélyek és védekezési lehetőségek
 

15:40

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – KÁVÉSZÜNET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Dátum Óra A terem, 3. szekció
Szekcióelnök:
Moldován István
B terem, 5. szekció
Szekcióelnök:
Dr. Prantner Csilla
C terem, 4. szekció
Szekcióelnök:
Ungváry Rudolf
D terem, 6. szekció
Szekcióelnök:
Pásztor Miklós
4. 13. 16:00 Mihály Eszter-Micsik András: Szerkesztői környezet TEI alapú szövegkiadásokhoz Dávid Ákos-Szücs Veronika-Arányi Gábor: A Packet Tracer hálózati szimulátor oktatásban használható, jövőbe mutató megoldásai Tóth Zoltán: Az RO-Crate alapú kutatási objektum csomagolás keretrendszere az ELKH ARP platformban Pulai Gábor: Hány éves a konténerizáció ? – Névterek, Erőforrás korlátok, Kernel elérés
4. 13. 16:20 Hegedűs István-Szatucsek Zoltán: Történeti adatok rekordjainak összekapcsolása automatizált megoldásokkal Lengyelné dr. Molnár Tünde-Gábor Béla: Pegazus, egy új e-learning rendszer fejlesztésének és bevezetésének tapasztalatai az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen Horváth Anna-Egyed-Gergely Júlia-Vajda Róza: ELKH ARP projekt – Adatok górcső alatt 1. – Helyzetkép Bertalan Gábor: K+F stratégiai megközelítés a biztonság és az adatvédelem között
4. 13. 16:40 Bánki Zsolt: Entitás azonosítás és entitás felismerés a Nemzeti Levéltár földrajzi névterében és segédlet adatbázisaiban Papp Gyula: Médiaelemek használata a Moodle-ban Meiszterics Enikő-Egyed-Gergely Júlia-Tóth Zoltán: ELKH ARP projekt – Adatok górcső alatt 2. – Kihívások és megoldási lehetőségek Ács György: Támadások elemzése – MITRE ATT&CK segítségével
4. 13. 17:00 Tamásné Kovács Adrienn-Kósa-Grimm András Kristóf-Skola Balázs: Nemzeti Névtér – Emlékhelynévtér Vágvölgyi Csaba: Learning Analytics – Automatikus jelentések és statisztikák Moodle környezetben Tóth Zoltán: ELKH ARP projekt – Adatok górcső alatt 3. – Szoftverspecifikáció Arányi Gábor-Szücs Veronika-Dávid Ákos: Misuse your illusions
4. 13. 17:20 Ésik Szabolcs: A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontja által fejlesztett összevont folyóiratkereső: okok, célok és működés Molnár Tamás: Mesterséges intelligencia az oktatásban Szemes-Révész Enikő Evelin: Kapocs a tudáshoz- A könyvtár szerepe a civilek és a tudomány kapcsolatában Szücs Veronika-Arányi Gábor-Dávid Ákos: Zsarolóvírusok jelenléte, hatása – az előretekintő védelem és megelőző stratégiák alkalmazási lehetőségei 
4. 13. 17:40 Simon András: Hová írhatom a leltári számot?  Digitálisan keletkezett dokumentumok gyűjteménykezelési gyakorlata. Köpösdi Zsuzsa: H5P-ben létrehozható interaktív és adaptív tananyagok Horváth Gábor: Adat, ami szép Petrohán Zsolt: Zero Trust
4. 13. 20:00 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – –  BARÁTI TALÁLKOZÓ  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Dátum Óra A terem, 3. szekció
Szekcióelnök:
Petró Leonárd
B terem, 5. szekció
Szekcióelnök:
Pulai Gábor
C terem, 1. szekció
Szekcióelnök:
Mohácsi János
D terem, 6. szekció
Szekcióelnök:
Kadlecsik József
4. 14. 9:00 Rényi Mátyás Attila: PREMIS és a megőrzési metaadatok az Országos Széchényi Könyvtárban Könczöl Tamás Balázs-Vitéz Gyöngyvér: Lehet-e és ha igen, mitől lesz 5 csillagos egy eLearning megoldás? Farkas István: A HBONE 2022. évi fejlesztési eredményei Dévai Tamás: Mit szeretne a megrendelő valójában avagy a Discovery Mapping?
4. 14. 9:20 Alföldi István-Szemigán Dorottya Henrietta-Palkó Gábor-Fellegi Zsófia: Kutatói e-mail hagyaték archiválása Csurgó Dávid: Aether – A Nexius Learning előadásrögzítő és -lejátszó megoldása Gál Zoltán: Terahertz frekvenciájú B5G/6G vezetéknélküli csatornamechanizmus szolgálatainak elemzése mesterséges intelligenciával Frankó Máté-Zeller Rozália: Szoftveres Cutter-keresés a SZTE Klebelsberg Könyvtárban
4. 14. 9:40 Kalcsó Gyula: A Katalist gyűjteményi archiválása Kiss Krisztián: A járvány hatása a digitális transzformációra Tajti Tibor-Balla Tamás: Mélytanulási modellek összehasonlítása NLP feladaton Garamvölgyi László: Önkiszolgáló és automatizált szolgáltatásbővítés az Egyetemi Könyvtár és Levéltárban
4. 14. 10:00 Németh Márton: Áttekintés a webarchiválás levéltári kontextusáról Molnár Levente: Notebookok vészhelyzetben – katonai megoldások az iskolai számítógépeken Molnár Péter: Videotorium v3 cloud-native szemléletben Gödri Bulcsú: Az Ipar 4.0 a Delta szemszögéből
4. 14. 10:20 Németh Márton: A WARCNET projekt második éve – a webarchiválással foglalkozó kutatás perspektívái közgyűjteményi nézőpontokból Antal Péter-Czeglédi László: A digitális oktatás módszertana a gyakorlatban Zeisel Tamás: A földtől a felhőkig – azaz hogyan építsünk hibrid felhő infrastruktúrát Ilácsa Szabina: Jó, de hogyan kapcsolódik ez az én munkámhoz? – A könyvtári szabványosítás mint közös ügy
4. 14. 10:40 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – KÁVÉSZÜNET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Dátum Óra A terem, 3. szekció
Szekcióelnök:
Maróthy Szilvia
B terem, 5. szekció
Szekcióelnök:
Hutai László
C terem, 1. szekció
Szekcióelnök:
Farkas István
D terem, 6. szekció
Szekcióelnök:
Seres József
4. 14. 11:00 Dobás Kata-Sidó Zsuzsa-Szabó-Reznek Eszter: A Kolozsvári Állami Magyar Színház jelmezterveinek digitalizációja és felvitele az ITIdata adatbázisba Loboda Zoltán: A felsőoktatás digitális transzformációja Máray Tamás: A szuperszámítástechnika mint európai stratégiai ágazat Mohay Anikó: Közadatok a Linked Open Data tükrében
4. 14. 11:20 Dobás Kata-Fellegi Zsófia-Palkó Gábor: A kis gömböc meséje – az ITIdata irodalomtudományos adatbázis fejlesztése 2022–2023-ban Nagy Szilvia-István Péter-Stefán Péter: Megújult az egyetemi ÚNKP pályázati portál Nagy Tibor: Új optikai interfészek a Cisco hálózatok világában Héder Mihály: Új kutatási témák a GÉANT AAI Inkubátorában
4. 14. 11:40 Némethi-Takács Margit-Borbély Mária: Bibliográfiai kapcsolatok az IFLA könyvtári referenciamodell tükrében Nagy Szilvia-István Péter-Stefán Péter: Megújult BME Projekt Előkészítő Rendszer Mohácsi János: Mi az a „kvantumapokalipszis?” – Lépések a kvantum kommmunikáció felé: QCIHungary Dr. Füzes Barnabás: A „GDPR-megfelelés” rögös útján tett lépések a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban (2018-2023)
4. 14. 12:00 Horváth Péter: A magyar kanonikus költészet rímszavainak jellemzői és egy automatikusan generált rímszótár fejlesztése István Péter-Gergi Miklós-Stefán Péter: A számítógép legyen több, mint egy írógép: SmartDoc Koczka Ferenc-Prantner Csilla-Biró Csaba: A poszt-kvantum kriptográfia aktuális kérdései Dr. Albert Ágota: Az EGT-tagállamok adatvédelmi felügyeleti hatóságainak szankcionálási gyakorlata az oktatási szektorban a GDPR alkalmazása óta
4. 14. 12:20 Virágh András: Abaújszántótól Zsombolyáig. Megjegyzések egy új sajtóadatbázishoz István Péter-Gergi Miklós-Stefán Péter: Egy új informatikai eszköz a BME-n: PDFtools    
4. 14. 12:45 Záró plenáris ülés

Levezető elnök: Dr. habil. Tick József, a HUNGARNET Egyesület elnöke

A konferenciát értékelik: Dr. Kokas Károly (SZTE) és Dr. Vonderviszt Lajos (PE)
     
4. 14. 14.00 Ebéd