Előadások témakörönként

Szekció Témakör Előadó neve Intézmény Előadás  címe
1 1 Farkas István KIFÜ-NIIFP A HBONE 2016. évi fejlesztési eredményei
1 1 Barta Péter NOKIA FlexGrid WDM rendszerek – gyakorlati bevezetés szempontjai
1 1 Mohácsi János KIFÜ-NIIFP Hogyan tovább NIIF Program infrastruktúrafejlesztés? – A KIFÜ infrastruktúrafejlesztési elképzelései
1 3 Dr. Bálint Lajos KIFÜ-NIIFP Kutatói hálózatok és e-infrastruktúrák egy bonyolult világban
1 3 Zeisel Tamás HPE Hálózati infrastruktúra 2017 – kihívások, trendek, megoldások
1 4 Györök Balázs KIFÜ A Digitális Oktatási Stratégia megvalósítását támogató KIFÜ-projektek
1 4 Berényi Áron Cisco Systems WiFi-t a diáknak?!? – A Cisco vezetéknélküli megoldása oktatási környezetben
1 5 Fónad Tibor KIFÜ IT támogatott Felügyelő Mérnöki tevékenységek a Szupergyors Internet Programban
2 1 Dr. Molnár Bence BME Építőmérnöki Kar Rendszerharmonizáció a BME Építőmérnöki Karán
2 1 Deák Sándor Abesse Informatikai Tanácsadó Zrt. Intézményi informatikai struktúra konszolidációja
2 2 Dr. Molnár Tamás DE, ISZK H5P, a webportálokon és e-learning kurzusokban használható multimédiás keretrendszer
2 2 Balla Tamás Eszterházy Károly Egyetem kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál
2 2 Vágvölgyi Csaba Debreceni Egyetem Learning Analytics a Moodle LMS-ben
2 2 Kálmán Viktor BME IK Integrált feladatellenőrző és oktató rendszer
2 3 Racsko Réka; Lengyelné dr. Molnár Tünde Eszterházy Károly Egyetem Összehasonlító elemzés a digitális átállás stratégiai beágyazottságáról
2 5 Török Péter Mozaik Kiadó Kft. Integrált oktatási platform: tanteremtől az otthoni tanulásig, tanulói eszközök szerepe a tantermi oktatásban
2 5 Geist Éva BME IIT CIRCLE – Felhő alapú oktatás- és kutatástámogató rendszer
2 5 Mihályfi Márton Cisco Systems Az együttműködés és csoportmunka technológiai innovációja
2 6 Dr. Timár Adrienn SZTNH Nemzetközi Szerzői Jogi Osztály Szerzői jogi kalauz az oktatás digitálisabbá tételéhez figyelemmel az új európai trendekre
2 7 Espán Edina; Nehézy Sándorné ME Könyvtár, Levéltár, Múzeum E-learning az LMS-en túl
2 9 Göncziné Kapros Katalin Eszterházy Károly Egyetem Fókuszban a STEM oktatás
2 9 Dr. Antal Péter EKE Médiainformatika intézet Innovációs lehetőségek az általános iskolai olvasásfejlesztésben.
3 1 Gerencsér Judit; Kovácsné Garamszegi Marianna; Dr. Sándor Viktória Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára A megújuló országos bírósági könyvtári rendszer a bírósági ítélkező munka támogatásában
3 1 Dancs Szabolcs Országos Széchényi Könyvtár A könyvtári szabványosítás hazai fejleményeiről, különös tekintettel az RDA bevezetésére
3 2 Kecskeméti Gergely; Rózsa Dávid SZTE Klebelsberg Kuno Könyvtára Könyvtárstatisztikai dilemmák a digitális korban
3 2 Horváth Ádám Magyar Nemzeti Múzeum Személynevek a szemantikus térben
3 2 Payer Barbara MTA KIK A megújuló online folyóiratkiadás. Tudásmegosztás, együttműködés, automatizálás
3 2 Bánki Zsolt PIM A személynévtér-építés szakmai kritériumai. Források és adathitelesség kérdése, adateltérések kezelése
3 3 Fűkőné Herceg Helga; Fülöp Endre Csorba Győző Könyvtár Hallgass könyvet! Hangoskönyv-ajánló terminál a Csorba Győző Könyvtárban.
3 3 Maróthy Szilvia ELTE BTK ITDI A tudományos elektronikus szövegkiadások katalógusa
3 3 Puskás Nikoletta SZTE Klebelsberg Könyvtár Információs grafika a könyvtárban
3 3 Németh Márton Monguz Kft – DE Informatikai Tudományok Doktori Iskola A kurrens könyvtári e-könyv és e-hírlap szolgáltatások európai szintű kihívásai skandináv esettanulmányokon keresztül
3 4 Ambrus Attila József; Szalai László PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Digitália – E-könyvtár a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban
3 4 Szakadát István BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék Együttműködés a nemzeti névterekkel
3 4 Mátyás Melinda; Virág Gabriella Nikolett ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár PhD értekezések a felhőben: Elektronikus formátumú disszertációk kezelése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
3 4 Dér Ádám EISZ Titkárság, MTA KIK A COMPASS adatbázis új verziójának fejlesztése
3 4 Morvai Laura; Novák Ildikó DEENK Betekintés a Magyar Repozitóriumi Körkép 2017 kutatás első eredményeibe
3 4 Mohay Anikó PIM KOHA integrált könyvtári szoftver használata a DigiPhil projektben
3 4 Dr. Czeglédi László Eszterházy Károly Egyetem Digitális repozitóriumok szerepe adaptív tanulási környezetek támogatásában
3 4 Uri-Kovács József OSZK Elektronikus periodikák országos adatbázisa (EPA) az OSZK-ban
3 4 Moldován István OSZK Elektronikus dokumentumok leírásának elmélete és gyakorlata
3 5 Dr. Pjeczka Etelka MineLight Kft. A szabadalmi információ a kutatás, fejlesztés és az innováció szolgálatában
3 5 Micsik András MTA SZTAKI Besúgók és provokátorok – történelmünk kutatása kapcsolt adatokkal
3 5 Kristóf Ibolya MTA NYTI A magyar nyelv nagyszótárának forrás- és névjegyzéke
3 6 Petró Leonárd DEENK Belső kommunikáció updated – innovációk a Debreceni Egyetem könyvtárában
3 7 Sz. Fejes Ildikó Magyar Nemzeti Múzeum F@IMP 2.0. Nemzetközi múzeumi multimédia-fesztivál a digitális korban.
3 7 Hubay Miklós Péter; Horváth Ádám SZE Egyetemi Könyvtár A BIBFRAME új keretei 2017-ben
3 8 Simon András; Fülöp Endre; Lengyel Mónika Monguz KFT Rekord vagy háló – tudásreprezentációs eszközök névtérépítéshez
3 8 Ungváry Rudolf OSZK A névterek filozófiai–szerkezeti jellemzői
3 8 Dr. Nagy Elemér Károly; Fonyó Istvánné BME OMIKK A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (elektronikus) szakfolyóirat áttérése Mason platformról Open Journal Systems 2 platformra
3 8 Haász Antal; Payer Barbara MTA KIK A Primo szolgáltatásainak fejlesztése új technológiai eszközök segítségével az MTA Könyvtár és Információs Központban
3 8 Páll Zoltán; Vajda Lőrinc Akadémiai Kiadó Zrt. Ismered az Akadémiai Kiadó digitális szolgáltatásait? Akkor tudsz mindent.
3 8 Szabó Zsuzsa DEENK Kutatási adatkezelési szokások feltérképezése a Debreceni Egyetemen
3 8 Molnár Sándor SZTE Klebelsberg Könyvtár 3D-s kísérletek a Szegedi Klebelsberg Könyvtárban
3 8 Gyuricza Andrea MTA KIK HUNMARC helyett MARC 21: az első év tapasztalatai
3 8 Korpásné Szűcs Melinda; Hamza-Vecsei Tímea DEENK Ticketing rendszer adaptálása könyvtári környezetben – tapasztalatok a DEENK-ben
3 8 Vass Anna Johanna MMA Az RDA szótárai. Szemantikus elemkészletek a bibliográfiai leíráshoz
3 10 Gulyás Enikő Eszterházy Károly Egyetem IKT-eszközökkel támogatott biblioterápia a könyvtárak szolgáltatási rendszerében
3 11 Köpösdi Zsuzsa; Magyari Tamásné DEENK Oktatástámogatás elemei és módszerei a DEENK-ben
3 11 Fazekas Andrea Richter Gedeon Nyrt. A tájékoztatás régimódi professzionális technikái, avagy miért hagytuk elgurulni a hógolyót
3 12 Dr. Lábody Péter SZTNH „Nesze, fogd meg jól!”- Könyvtárak az uniós reformok biztosította lehetőségek küszöbén
4 1 Janurik Viktor; Szűts Béla SZTE Mérnöki Kar Az MTMT2/MyCite2 szoftver sérülékenység vizsgálata
4 2 Dr. Máray Tamás KIFÜ-NIIFP Vi-SEEM – virtuális kutatási infrastruktúra
4 5 Szalai László NYME INGA Docker, klaszter pár óra alatt
4 5 Takács Ákos PTE Könyvtár és Tudásközpont Docker tapasztalatok: problémák, küzdelem és sikerek
4 5 Wágner Ferenc KIFÜ Pacemaker alapú HA szervervirtualizáció
4 5 Balogh Attila KIFÜ-NIIFP A megújult Videotorium háttérinfrastruktúrája
4 6 Bajnok Kristóf; Bohán Zoltán; Tóth-Abonyi Mihály MTA SZTAKI eduID alapú Office 365 szolgáltatás a Szegedi Tudományegyetemen
4 8 Csóka-Jaksa Helga; Szalai László PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Egyenlősdi a könyvtárban – a Kalibra beosztáskezelő szoftver bemutatása
4 8 Frank Tamás MTA Wigner FK Folyamatos fejlesztés, folyamatos üzemeltetés GitLab segítségével
5 1 Kiss Zoltán KIFÜ Az európai lézerinfrastruktúra integrációja
5 1 Lehoczki Gábor Silicon Computers Kft. HPE Silicon betéttel
5 2 Dr. Gál Zoltán DE, Szuperszámítógép (HPC) központ Szuperszámítógép-gyártási technológiák statisztikai elemzése
5 2 Dr. Máray Tamás KIFÜ-NIIFP PRACE 2
5 3 Dr. Király Roland; Bózváry Bence; Balla Tamás; Király Sándor Eszterházy Károly Egyetem 3D modell alapú statisztikai lekérdező nyelv és futtató környezet parametrikus lekérdezések futtatására
5 5 Pető Gábor; Kacsuk Péter Imre MTA Wigner Adatközpont Az MTA Cloud és használata
5 5 Prof. Kacsuk Péter Imre MTA SZTAKI Tudományos alkalmazások skálázhatósága az MTA Cloudon
5 5 Estók Dániel BME IK Setty – grafikus konfigurációmenedzsment felhőben
5 5 Ludmány Balázs BME Oktatási felhő Raspberry Pi klienssel
5 6 Ladányi Gergely SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék Big Data rendszer kiépítése open-source technológiák alkalmazásával
6 2 Nagy Tibor Cisco Systems DDoS támadások elhárítása Cisco technológával
6 3 Dr. Fulajtár Pál PTE Hivatalos iratok elektronikus kézbesítésének problematikája
6 4 Bajnok Kristóf MTA SZTAKI eduID – Felhasználókezelés szövetségben
6 4 Frank Tamás MTA Wigner FK samlidp.io – eduID anyaintézmény a felhőben
6 5 Rigó Ernő MTA SZTAKI Beszámoló a Huncert 2016 évi fejlesztéseiről
6 5 Dr. Fulajtár Pál PTE Felkészültünk?
6 7 Kadlecsik József MTA Wigner FK Konfigurációmenedzsment ansible segítségével
6 7 Ormos Pál MTA SZTAKI Hálózati eszközregisztrációs rendszer bevezetése az MTA SZTAKI-ban
6 7 Molnár Péter KIFÜ-NIIFP A PowerDNS bevezetése
7 1 Horváth Gábor ELTE Dinamikus önszerveződő hálózatok
7 4 Horváth Gábor ELTE Makett 1:1 méretarányban – az Arduino projekt
7 4 Kovács Csaba István DUE Node-RED platformfüggetlen fejlesztő rendszer bemutatása
7 4 Csillag Tamás Hogyan készítsünk távvezérelhető termosztátot, és mi ennek a technológiai alapja?
7 7 Dr. Gál Zoltán DE, Szuperszámítógép (HPC) Központ Ipari kommunikációs technológiák IoT integrációja
7 7 Dr. Molnár András; Lovas István (Ea.) ÓE Neumann János Informatikai Kar IoT rendszerek néhány kiemelt tervezési kérdése
7 Gödri Bulcsú Delta Csoport Delta Smart City
Bedő Norbert HPE Zéró tolerancia, nulla bizalom a LAN hálózatokon – ARUBA szablyalapú hozzáférés