Sajtóanyag

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI ÉS KÖZVEVELÉSI, KUTATÁSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATI EGYESÜLET (HUNGARNET), A DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM ÉS A DEBRECENI EGYETEM

 SAJTÓNYILVÁNOS MEGNYITÓ

 Helyszín:  Debreceni Egyetem Informatikai Kar (H-4028 DEBRECEN, KASSAI ÚT 26. „A” előadóterem)

Időpont: 2022. április 20. szerda, 10:30 óra.

 

NETWORKSHOP 2022

www.hungarnet.hu

Országos informatikai konferencia

Védnökei:

Dr. Palkovics László, az ITM minisztere

Dr. Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára

Dr. Gál András Levente, a DJP szakmai vezetője

Dr. habil. Tick József, a HUNGARNET elnöke

 Prof. Dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja,

Elnöke:

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Mottó:

„Valós térben – az online térért”

 

Harmincegy éve jelenti a teljes magyarországi felsőoktatási, köznevelési, kutatási, valamint közgyűjteményi közösségek, de egyúttal a hazai informatikai szektor szereplői számára is az év kiemelkedő szakmai eseményét a HUNGARNET Egyesület által minden tavasszal megrendezett NETWORKSHOP konferencia. A rendezvényen elhangzó előadások a felsőoktatási, kutatási, köznevelési intézmények, továbbá a könyvtárak, múzeumok és levéltárak keretében elsősorban a számítógép-hálózatok és alkalmazásaik, valamint a digitalizáció és a mesterséges intelligencia terén elért fejlesztési eredményekről és tapasztalatokról adnak szinte teljes körű áttekintést, ezen felül – a konferencia támogatóinak részvételén keresztül – átfogó képet nyújtanak a magyarországi IT ipar legújabb eredményeiről is. A konferencia fórumot biztosít a fejlesztők és felhasználók közötti tapasztalatcserére, a nemzetközi fejlődési trendek és fejlesztési irányok áttekintésére, az ezekhez illeszkedő magyarországi tervek megvitatására is.

A NETWORKSHOP 2022 konferencia április 20-22. között a Debreceni Egyetemen három napon keresztül foglalkozik a felsőoktatás és kutatás e-infrastruktúrájának kérdéseivel, ezen belül a konferenciasorozat hagyományainak és a nemzetközi trendeknek megfelelően egyre jelentősebb további e-infrastruktúra komponensekkel, mint a felhő technológiák, szuper-számítástechnika, tárolási infrastruktúra, 5G technika, mesterséges intelligencia, valamint ezek új alkalmazásaival, mint a  kollaborációs és adatinfrastruktúrák, tárgyak internete, stb. is.

A NETWORKSHOP 2022 kiemelkedő jelentőségét ez alkalommal is a Digitális Jólét Programmal (DJP) való szakmai kapcsolat meghatározó módon erősíti. A DJP a közigazgatás, a gazdaság és a társadalom szinte minden területén a digitalizáció elterjesztését, a digitális technológiák biztosította előnyök kiaknázását ösztönzi, így jelentős szinergiák találhatóak a NETWORKSHOP programjában tárgyaltak és DJP tevékenysége között. Mára a digitalizáció végérvényesen kilépett az egyetemi kutatói laborokból, könyvtárakból, és a mindennapi élet részévé vált az agráriumtól az energetikán át az autógyártásig. Az idei NETWORKSHOP konferencián a DJP-hez illeszkedő előadások éppen a hálózati kutatás eredményeinek más ágazatokban való hasznosításához kapcsolódnak, mint pl. az 5G és az önvezető autók összefüggései.

A konferencia menetéről, programjáról

 

A NETWORKSHOP konferencia 2022-ben is az oktatás, a tudomány, a kultúra, az informatikai ipar, valamint a civil szféra számos neves képviselőjét üdvözölheti a résztvevők között.

A konferencia résztvevőit köszönti:

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, a konferencia elnöke,

Prof. Dr. habil. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja, a konferencia védnöke,

Dr. Gál András Levente, a Digitális Jólét Program (DJP) szakmai vezetője, a konferencia védnöke,

Dr. habil. Tick József, a HUNGARNET Egyesület elnöke, a konferencia védnöke,

A konferencia megnyitójának kiemelt eseményei:

Nyitóelőadást tart:

Dr. Solymár Károly Balázs az ITM Digitalizációért Felelős Helyettes Államtitkára „Együtt a digitalizációért” címmel április 20-án 10.50 órakor, melynek meghatározó gondolata: 

” ….. Az elmúlt évtizedben – különösen az elmúlt két évben – rohamosan nő (minőségi) digitális tartalmak népszerűsége. Célunk, hogy a megnövekedett igényeket jövőtálló módon tudjuk kiszolgálni, ezzel támogatva a digitalizáció elterjedését Magyarországon. …..”

és

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója „Az Országos Könyvtári Rendszer és az Országos Könyvtári Platform” címmel;

Keynote előadást tart:

Prof. Dr. Hajdu András, a DE Informatikai Kar dékánja, az NWS 2022 házigazdája: „Átállás mesterséges intelligencia alapú adatvezérelt gazdaságra és kutatásra egy multidiszciplináris környezetben” címmel április 20-án 11.25 órakor, amelyben bemutatja:

„….. hogyan alakulnak át a hagyományos adatalapú módszertanok a korszerű mesterséges intelligencia alapú technikák segítségével egy olyan multidiszciplináris központban, mint a Debreceni Egyetem…..”

A megnyitó további plenáris előadója:

Ritter Dávid (ELTE), az NIIF Program Műszaki Tanácsa elnökének, az NHIT tagjának „Hol tartunk ma?” címmel tartandó plenáris előadását április 20-án 11.45 órakor hallgathatják meg. Előadásának meghatározó gondolata: ”…. a digitális transzformáció és az adatalapú működés kihívásai – elsősorban a felsőoktatásban és a kutatásban….”

 

A 2022. évi HUNGARNET-díjakat átadja: Dr. habil Tick József, a HUNGARNET Elnöke

 

A szakmai program:

Tutoriálok:

A 3 nap során a 145 előadást 6 tematikus szekció keretében ez évben is közel 400 résztvevő fogja meghallgatni. Négy fontos és aktuális témában kerül sor a konferenciát megelőző napon a tutoriálok megtartására: BornDigital I-II. (Digitális megőrzés OAIS-alapokon; Az e-mailek hosszú távú megőrzése); MTMT2; Akadályok nélkül – Hátrányos helyzetűek az informatikában; Microsoft Azure felhőkapacitás alkalmazása kutatási célokra.

 

Szekciók

Az idei konferencia programjában ismét a digitális transzformáció és az e-infrastruktúrák legfontosabb témakörei határozzák meg a szekciók tematikáját. A szekciók között ott van a nagysebességű adathálózati technológiák kérdésköre, a korszerű hálózati szolgáltatások témája, a közgyűjteményi tartalomszolgáltatás témaköre, és ott van az azonosítás, a jogosultságkezelés és a bizalmi szövetségek problematikája, az alkalmazásfejlesztési, az oktatási, a hálózatbiztonsági, és a szuper-számítástechnikai, a DJP/DOS-hoz kapcsolódó témák széles köre, az 5G koalíció, vagy az MI koalíció is.

 

A NETWORKSHOP 2022 fókuszpontjai lesznek:

  • Digitális transzformáció az oktatási és kutatási intézményekben, valamint a közgyűjteményekben
  • Digitális módszerek a bölcsészeti és társadalomtudományokban
  • A digitális transzformáció jogi és szabályozási környezete
  • A köznevelési szféra digitális transzformációja
  • A hibrid oktatás módszertani és infrastrukturális feltételrendszere
  • Műszaki aspektusok

 

A Networkshop konferenciák hagyományosan tudományos igényességű, de a gyakorlati élet talaján álló szemléi és bemutatkozásai az intenzív hálózathasználó oktatói, kutató és közgyűjteményi közösségeknek. Legfontosabb haszna is innen jön mindennek, s immár 31 éve: a közösség képes arra, hogy megossza tapasztalatait és oktatható, alkalmazható formában adja át egymásnak. Ha ez a mentális erő és a kölcsönös elfogadás és kollaboráció hagyománya nem lenne kezdettől része a konferencia imidzsének, akkor ez a heterogén közeg, a mérnökök, programozók, könyvtárosok, bölcsészek és tanárok, muzeológusok és levéltárosok, stb. nem jönnének évente össze, hogy örömmel és barátságos légkörben megosszák tudásukat és kicseréljék tapasztalataikat.