Részletes program

2022. április 20., szerda
Óra A TEREM (A megnyitó sajtónyilvános)
10.30 Megnyitó – A konferencia résztvevőit köszönti:
10.30 Dr. habil Tick József, levezető elnök, a HUNGARNET elnöke, a konferencia védnöke
10.35 Dr. Gál András Levente, ITM, a DJP szakmai vezetője, a konferencia védnöke
10.40 Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, a konferencia elnöke
10.45 Prof. Dr. habil Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja, a konferencia védnöke
  Nyitó előadást tart:
10.50 Dr. Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára, a konferencia védnöke: “Együtt a digitalizációért”
11.10 Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója: „Az Országos Könyvtári Rendszer és az Országos Könyvtári Platform”
  Keynote előadást tart:
11.25 Prof. Dr. Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Kar dékánja, a konferencia házigazdája: “Átállás mesterséges intelligencia alapú adatvezérelt gazdaságra és kutatásra egy multidiszciplináris környezetben”
11.45 Ritter Dávid, az ELTE informatikai igazgatója, a Műszaki Tanács elnöke: “Hol tartunk ma?”
12.05 A HUNGARNET-díj átadása – a díjakat átadja Dr. habil Tick József, a HUNGARNET elnöke
12.30 Ebéd
  A TEREM – Plenáris előadások
14.00 Dr. Palkó Gábor: Mesterséges intelligencia, digitális bölcsészet, kulturális örökség: trendek és eredmények
14.20 Zeisel Tamás: Merre tart az informatika és a HPE a változó technológiai környezetben?
14.40 Kajdi Károly: Informatika a moziban – a HP és a filmipar kapcsolata
15.00 Merényi Ádám – Takács Bálint: Digitális transzformáció a felsőoktatásban
15.35 Kávészünet
16.00 Szekció-előadások
Óra A TEREM B TEREM C TEREM D TEREM
  3. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja 3. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja 1. Hálózat és technológia 5. Az oktatás informatizálása
  Elnök:
Dr. Nagy Gyula
Elnök:
Dr. Kokas Károly
Elnök:
Mohácsi János
Elnök:
Dr. Hauser Zoltán
16.00 Sándor Ákos: Adatvizualizáció a könyvtári statisztikában Szabó Dóra-Dani Erzsébet: Magyarországi regionális könyvtárak olvasóvá nevelés stratégiája a közösségi média hozzájárulásával Farkas István: A HBONE 2021. évi fejlesztési eredményei Molnár Tamás: Mesterséges intelligencia alkalmazása az oktatásban
16.20 Nagy István: Adatból szolgáltatás: a felhasználószámlálás evolúciója
a DEENK-ban
Csapó Noémi-Dani Erzsébet: APPropó fejlődés: A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár mobilapplikációja Dr. Gál Zoltán-Dr. Tóth Erzsébet: Kommunikációs hibaarány hatásának  tartalom szintű elemzése neurális hálózattal / Neural network based analysis of the effect of  communication error rates to the content meaning Dr. Kis-Tóth Lajos-Dr. Hauser Zoltán: Tokaj-Hegyalja Egyetem (oktatási) digitális ökoszisztémája
16.40 Fülöp Tiffany-Molnár Tamás-Hoczopán Szabolcs: Open Monograph Press e-könyvplatform a Szegedi Tudományegyetemen Bódog András: A nyílt archívumi információs rendszer (OAIS) szabvány honosítása Barta Péter: Mesterséges intelligencia és gépi tanulási algoritmusok a kibervédelmi megoldásokban – DDoS Security, Nokia Deepfiel Perlaki Attila: Oktatást segítő gamifikációs alkalmazások, mint szakdolgozati témák
17.00 Mészáros László-Herczeg Zsolt: DACP (Data Consolidation Platform) Dancs Szabolcs: Könyvtárak átalakuló szerepkörben – a bibliográfiai számbavételről szóló 2021-es firenzei konferencia üzenete(i) Kiss Zoltán: Érkezik a Komondor, továbbfejlesztés és távlati tervek Tóth Erzsébet-Boda István Károly-T. Nagy László: Angol nyelvtanítás irodalmi szövegek segítségével a MaxWhere rendszer 3D virtuális terében
17.20 Nagy Andor-Békésiné Bognár Noémi Erika: Megújuló könyvtári statisztika: az egységes adatstruktúra és a korszerű megjelenítés kialakításának útján Ilácsa Szabina: Az RDA-HU munkacsoport munkájának átalakítása 3R projekt tükrében Molnár Péter: KIFÜ felhő és a testre-szabott/egyedi szolgáltatások Hajdu Csaba-Szilágyi Zoltán: Modern robotikai technológiai ismeretek oktatása „Teljes spektrumú” oktatási módszerrel
17.40 Csirmazné Rezi Éva: Nemzetközi kiadványazonosítók és kötelespéldányok kezelése az OSZK OKP (Országos Könyvtári Platform) rendszerében Mészáros Tamás: Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási stratégiája Boa László: Negatív tapasztalatok feldolgozása, megtárgyalása (MI) Nagy György: IKT a környezetismeret órákon
18.00 Bor Balázs: Szolgáltatásközpontú digitális gyűjteményszervezés a DEENK-ben Gárdos Judit-Micsik András-Martin Dániel-Marx Attila-Pataki Balázs-Siket Melinda-Egyed-Gergely Júlia-Horváth Anna-Meiszterics Enikő-Vajda Róza: Szociológia, kutatási adatok, mesterséges intelligencia: lehetőségek és tapasztalatok Mácz Ákos: Hazai és nemzetközi 5G-re épülő jó gyakorlatok Bíró-Bácsó Bettina: Kreatív Sziget: a makerspace jelentősége a DEENK-ben
2022. április 21., csütörtök
  3. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja 6. A szélesebb körű digitális átalakulás kérdései 4. Tudomány- és kutatástámogatás 5. Az oktatás informatizálása
  Elnök:
Bánki Zsolt
Elnök:
Kadlecsik József 
Elnök:
Dr. Gál Zoltán 
Elnök: Lengyelné
dr. Molnár Tünde 
09.00 Babocsay Gergely: Az európai természettudományi gyűjtemények digitális integrációja: határ a csillagos ég Dénes Ferenc: Az e-sport szabályozási problémái és lehetséges megoldások Reményiné Kállai Zsuzsa: Tudóstér: a Debreceni Egyetem kutatásmenedzsmentjét támogató információs rendszer T. Nagy László-Boda István Károly-Tóth Erzsébet: E-tananyagfejlesztés virtuális 3D környezetben
09.20 Kukár Barnabás Manó: Robotok vagy kézművesség? Egy digitalizáló központ szervezése a gyakorlatban Horváth Gábor: A minőségbiztosítás méréstechnikája Ungváry Rudolf: A MARC21 tételfejének és kódolt tartalmi jellemzőinek feldolgozási minősége néhány nemzeti könyvtárban Egy elemzés tanulságai Könczöl Tamás Balázs: Egyedülálló innováció az eLearningben: SkillToolkit Live! tudásmenedzsment megközelítésű adaptív eTanulás platform és valós idejű tananyagszerkesztő
09.40 Simon András: Integrált könyvtári rendszerek tranzakciós rekordjainak vizsgálata, a könyvtári állomány digitalizálásának tervezésekor. Firbás György: Digitális Logisztikai Kompetenciaközpont Hálózat Magyarországon Száldobágyi Ádám: Esettanulmány egy intézményi adatrepozitóriumi rendszer és a hozzá tartozó szolgáltatás kialakításához Köpösdi Zsuzsa-Dr. Molnár Tamás: Multimédiás, interaktív és adaptív tananyagok létrehozásának lehetőségei H5P keretrendszerrel
10.00 Farkas Katalin: Centenáriumi média-adattár és virtuális kiállítás létrehozásának tanulságai az SZTE Klebelsberg Könyvtárban Báji Péter: RFID a gyakorlatban: a rendszer integrálása a DEENK-ben Móring Tibor: Oszd meg és uralkodj: felmérés a kutatási adatkezelésről az ELTE kutatói körében Cseszregi Tamás-Lénárt Krisztina: Otthon a digitális pedagógia területén. Az ELTE Oktatási Igazgatóság oktatásmódszertani támogató munkája az online tanulásmenedzsment-környezetekkel összefüggésben.
  3. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja 6. A szélesebb körű digitális átalakulás kérdései 4. Tudomány- és kutatástámogatás 5. Az oktatás informatizálása
  Elnök:
Springer Ferenc
Elnök:
Pásztor Miklós
Elnök:
Rigó Ernő
Elnök:
Dr. Stefán Péter
10.50 Hegedűs István: A második világháborús hadifoglyok és internáltak újbóli „hazatérése” Zeisel Tamás: Az Adatközponti hálózatbiztonság új szintje Kacsuk Péter: Az ELKH Adatrepozitórium Projekt bemutatása Vágvölgyi Csaba: LTI, avagy online oktatási tartalmak integrációja a gyakorlatban
11.10 Tóth Máté-Héjja Balázs: Webshop indítása közkönyvtári környezetben Kadlecsik József: Jelszavak és biztonság 2022-ben Kovács László: A CONCORDA kutatási adatrepozitórium rendszer Dénes Ferenc-Oláh Nóra: A felsőoktatás testnevelés megújítása: Digitális Sport Mentor
11.30 Kalcsó Gyula: Ne csak útra csomagoljunk! Miért fontos a csomagolás a digitális megőrzésben? Koczka Ferenc: IDS bevezetésének tapasztalatai az EKKE-n Kovács László: CONCORDA-2 központi adatszolgáltatások Papp Gyula-Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó: Aktuális trendek az e-learningben
11.50 Dióssy Anna Laura-Alföldi István: Digitálisan született  kutatási anyagok megőrzése: a relációs adatbázis mint born-digital objektum Ács György: Élet a jelszavak után Pintér Ádám: Infrastruktúrális támogatás adatrepozitóriumok létrehozására Timári Mária-Karabulut Aslihan-Káplár-Kodácsy Kinga-Palkó Gábor: Digitális írástudás és motiváció mérése a Digitális bölcsészeti bevezető kurzus diákjai között
12.10 Németh Márton: Az OSZK Webarchívum nemzetközi kapcsolatai – International relations of Web Archive of National Széchényi Library Dévai Tamás: Kevés a tesztelő? Told meg automatizált tesztekkel! Holl András: Tanulságok az ELKH-HRDA adatrepozitórium pilot projektek végrehajtása alapján Dr. Farkas Attila Erik: DGYS 2.0: fókuszban az óvodáskor és a digitális gyermekvédelmi védőhálózat
  3. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja 6. A szélesebb körű digitális átalakulás kérdései 4. Tudomány- és kutatástámogatás 5. Az oktatás informatizálása
  Elnök:
Moldován István
Elnök:
Dr. Tószegi Zsuzsanna
Elnök:
Dr. Gaál István
Elnök:
Hutai László
14.00 Szűcs Kata Ágnes: Kéziratos források mediális transzformációinak lehetőségei a közgyűjteményekben Tószegi Zsuzsanna: A digitális fekete lyuk csökkentése a jog eszközeivel Meiszterics Enikő-Gárdos Judit: Az ELKH kutatók igényeinek felmérése adatrepozitóriumok létrehozására Maulis Ádám: Neptun rendszer hangolása vizsgajelentkezésre
14.20 Varga Emese-Makkai Csilla: “Ki a fenének kell collstok?” A digitális szöveg rejtett mértékegységei Takács Nóra: Szerzői jogi reformcsomag Bedő Norbert-Ujhegyi András: Aruba CX – vezetékes LAN és adatközpont eszközeink, melyek technológiáját minden ügyfelünk megszeret Turi Attila: Videó tartalommenedzsment rendszerek (vCMS) felsőoktatási alkalmazása
14.40 Szentkereszti Máté: Tudásáramlás: Az adatbázis-építés munkafázisai egy történeti – interdiszciplináris kutatásban Ujhelyi Dávid: Egy felfedező naplója – A paródiakivétel múltja, jelene és jövője a hazai szerző jogban Kiss Anikó-Varga-Veze Erzsébet-Fazekas-Paragh Judit: A nyílt hozzáférésű publikálás támogatása a Debreceni Egyetemen Mészáros Mihály-Kreith Balázs-Aambø Fosstveit Håvar: WebRTC hol tartunk ma? Trendek és Fejlődési irányok
15.00 Mihály Eszter: Mi az a dHUpla? (A Digitális Bölcsészeti Platform bemutatása) Varga Gábor: Adatvédelem vagy adatfélelem? Kádárné Kelemen Ildikó: Nyílt Tudományos gondolkodás támogatása NI4OS projekt segítségével – Open Science Champion és open-science e-learning anyagok valamint Open Science Fórum tapasztalatok Görögh Edit: A kommunikáció virtuális eszközei a DEENK Ügyfélszolgálat munkájában
  3. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja 2. Digitális infrastruktúrák 4. Tudomány- és kutatástámogatás 5. Az oktatás informatizálása
  Elnök:
Dr. Karácsony Gyöngyi
Elnök:
Dr. Máray Tamás
Elnök:
Ungváry Rudolf 
Elnök:
Dr. Kis-Tóth Lajos 
15.50 Maróthy Szilvia-Seláf Levente-Vigyikán Villő: Régi magyar verskorpusz összeállítása stilometriai és számítógépes metrikai kutatásokhoz Kacsuk Péter: Az ELKH Cloud Projekt eredményei Kiss Tamás-Palkó Gábor: Magyarország Ígéretes Kutatási Infrastruktúrája: A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium (DH-LAB) és a Qulto Kutatási Infrastruktúra (Qulto KI) Stefán Péter: Digitális aláírás bevezetése a BME-n
16.10 Szatucsek Zoltán: Geneológiai kézírásfelismerés az EDT projekt keretében Pintér Ádám: Az ELKH Cloud WDC telephelyének szolgáltatásai Bátfai Mária Erika-Pergéné Szabó Enikő: A tudományos publikálás támogatása a DEENK-ben István Péter-Stefán Péter: SmartDoc űrlapkitöltő rendszer
16.30 Bobák Barbara-Kasza Péter: Az MI lehetőségei a kora újkori filológiában: esettanulmány Rigó Ernő: Az ELKH Cloud SZTAKI telephelyének szolgáltatásai Csernai Zoltán-Dr. Racsko Réka: Az informatikai gondolkodás fogalmi struktúrájának kvalitatív elemzése Lengyelné dr. Molnár Tünde-Pozsonyi Enikő: Digitális gyermekvédelem az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen képzéseiben
16.50 Hernády Judit-Etlinger Mihály: A kiadás hagyatéka / a hagyaték kiadása. A Régi Magyar Költők Tárának hálózati kiadásáról Farkas Attila: Horovod referencia architektúra mélytanulási alkalmazások támogatására Vasmatics Péter – Berényi Áron: Több telephelyes SD-Access hálózat – esettanulmány Horváthné Felföldi Helga: Digitalizáció a szakképzésben: A Szakmajegyzékben szereplő szakmák digitáliskompetencia jártassági szintjeinek felülvizsgálata
17.10 Sebestyén Ádám-Bartha Diána: Az  ELTEdata szemantikus adatbázis legújabb fejlesztései Mező György: Magasszintű felhasználói támogatás az ELKH Cloudon Szeberényi Imre-Karsa Zoltán: CIRCLE felhő elmúlt évtizede Szlamka Erzsébet: Új trendek a tanúsításban (Egyéni Tanulási Számla, digitalizált mikrotanúsítványok, blockchain)
17.30 Fekete Norbert: HTR-modellépítés és kézírásfelismerés nagyméretű, többszerzős szövegkorpuszon. (A Transkribus program alkalmazása az Arany János hivatali levelezésen) Lovas Róbert: Az ELKH Cloud jövőképe és együttműködés hazai és nemzetközi projektekkel Pallinger Péter: Kutatási adatrepozitórium: science-data.hu Palencsárné Kasza Marianna: Digitális átállás-Minőség- lehetőségek az EQAVET terén
17.50 Dobás Kata-Fazekas Júlia: ITIData – Egy irodalmi adatbázis fejlesztése Wikibase alapon és ennek hasznosítása Kosztolányi Dezső forrásjegyzékénél Antal Péter: A mesterséges intelligencia kihívásai  a XXI. század társadalmára Csík Tibor: Nyílt tudomány, a tudomány nemzetközisége – két könyvtári példa a 20. század első feléből Jankó Tamás: Munka 4.0- Ipar 4.0- Szakképzés 4.0
18.10   Jobbágy László: Diszruptív technológia határterületek, új technológiák és mi dolga az államnak mindezekben.   Göncziné Kapros Katalin: Nemzeti Alaptanterv átalakulása a digitális kompetencia területén
2022. április 22., péntek
  3. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja 2. Digitális infrastruktúrák 4. Tudomány- és kutatástámogatás 5. Az oktatás informatizálása
  Elnök:
Maróthy Szilvia 
Elnök:
Farkas István
Elnök:
Micsik András
Elnök:
Uherkovich Péter
09.00 Fellegi Zsófia: A digitális filológia infrastruktúrái. A DigiPhil megújulásáról. Jobbágy László előadása 04.21-én 18.10 órakor kerül sorra. Sörény Edina: Kézai Simon Program – digitális családi fotóarchívum  
09.20 Nemeskey Dávid Márk-Palkó Gábor: Szemantikus névelem-azonosítás magyar nyelvű szövegeken (a HuWikifier bemutatása) Mohácsi János: Trendek a nemzetközi és hazai azonosítási architektúrákban Hinkel Attila: Adattestrablók II: Az invázió folytatódik! – Amit ellophatnak, azt el is lopják Dr. Kristóf Péter: Új paradigmák a digitális transzformációban – elmélet és gyakorlat találkozása a Pécsi Tudományegyetemen
09.40 Lévai Dániel-Palkó Gábor-Szekrényes István: Kézírásfelismerés saját modellek létrehozásával a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium szuperszámítógépén Nagy Gyula: Nemzetközi kitekintés a felsőoktatási könyvtárak világára: a EUGLOH könyvtári workshopja Tarcsi Ádám-Abonyi János: Balaton monitoring projekt: analitikai projekt tervezése, kutatási adathasznosítás Dallos Csaba: A fogyatékossággal élő fiatalok esélyteremtése a digitalizáció eszközeivel
10.00 Horváth Péter-Kundráth Péter-Palkó Gábor: ELTE Népdalkorpusz: magyar népdalok gépileg annotált adatbázisa Juhász Attila: The relationship of Hungarian higher education researchers/educators with open access and predatory journals Nagy Tibor: Alkalmazások közötti hálózati forgalom korszerű monitorozása és elemzése Zaka Ferenc: Adatvagyon és adatgazdálkodás – a tanulmányi rendszer adatainak vizualizációja
10.20     Czeglédi Tamás: A Blockchain Koalíció bemutatása Loboda Zoltán: Tanulási veszteség és COVID-19 sokk az oktatásban: tanulságok és kihívások oktatási rendszerek számára
10.40     Somorjai Noémi: Egyenlőtlenségek a tudományos kutatás területén. Az amatőr kutatók szerepe  
  3. A felsőoktatás és a közgyűjtemények digitális transzformációja 2. Digitális infrastruktúrák    
  Elnök:
Holl András
Elnök: Kovács
Csaba István
   
10.50 Bolya Mátyás: Kéziratos dallamlejegyzések feldolgozása MI-vel támogatott digitális környezetben Lencsés Ákos: A nyílt tudomány pénzügyi vonatkozásai    
11.10 Szemes Botond-Bajzát Tímea-Fellegi Zsófia-Kundráth Péter-Horváth Péter-Indig Balázs-Dióssy Anna-Hegedüs Fanni-Pantyelejev Natali-Sziráki Sarolta-Vida Bence-Kalmár Balázs-Palkó Gábor: Drámaelemzés a gépi olvasás technikáival. Az ELTE Drámakorpuszának bemutatása Fazekas-Paragh Judit: Nemzeti Open Science Kezdeményezések Dél-Kelet Európában    
11.30 Szemes Botond-Bajzát Tímea-Szlávich Eszter: Egy speciális hasonlattípus gépi azonosítása és kvantitatív elemzése a magyar regény történetében Barta Attila-Katona Dávid-Ozogány Katalin-Bán Miklós-Kerekes Viola-Barta Zoltán: Mesterséges intelligencia a vadlovakért    
11.50 Molnár Dániel-Dani Erzsébet: Robotok a könyvtárban: Hogyan válhat a robotika a könyvtári mindennapok részévé? Hegedűs István-Bánki Zsolt: Hiába Rázom, mégis Tiszalök. A Magyar Nemzeti Levéltár komplex, heterogén forrásból épített, egységes földrajzi név authority állományának elkészítése    
12.10 Dr. Nagyné Berke Mónika: Vak és gyengénlátó emberek esélye a művelődésre – Hatvanéves az MVGYOSZ hangoskönyvtára Szerényi Ildikó: Indexelés mesterséges intelligencia és önkéntesek bevonásával    
12.30

Záró plenáris 

Levezető elnök:
Dr. habil Tick József

Moderátorok:
Dr. Kokas Károly
Dr. Vonderviszt Lajos