Szekciók, témakörök

1.

INFRASTRUKTURÁLIS TECHNOLÓGIÁK ÉS FEJLESZTÉSEK

1.1 GÉANT és HBONE fejlesztések
1.2 Közoktatási hálózat fejlesztése
1.3 Kutatóhálózati fejlesztési irányok
1.4 Vezeték nélküli hálózati hozzáférési technológiák, WIFI fejlesztések
1.5 Nagysebességű internet, hibrid technológiák
1.6 Fenntarthatósági szempontok
1.7 Kormányzati infrastruktúra fejlesztések
Szekciófelelősök:

 • Bálint Lajos, KIFÜ-NIIFP
 • Máray Tamás, KIFÜ-NIIFP
 • Mohácsi János, KIFÜ-NIIFP
 • Ritter Dávid, ELTE IIG

2.

KÖZNEVELÉS, FELSŐOKTATÁS, ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETEK

2.1 Intézménytámogató rendszerek
2.2 Távoktatási rendszerek, MOOC oktatási portálok
2.3 Közoktatási tartalomszolgáltatás, elektronikus tananyag-adatbázisok
2.4 Elektronikus Információ Szolgáltatás ( EISZ), MTMT
2.5 Korszerű tantermi technológiák és hálózati alkalmazások
2.6 Közösségi oldalak szolgáltatásainak integrálása az oktatásba
2.7 Informatikai alkalmazások az iskola mindennapjaiban
2.8 Iskolai adminisztrációs rendszer
2.9 Digitális írástudás fejlesztése
2.10 Nyílt forráskódú rendszerek az iskolákban
Szekciófelelősök:

 • Gál Zoltán, DE
 • Hutai László, KFG
 • Kis-Tóth Lajos, EKE
 • Lengyelné dr. Molnár Tünde, EKE
 • Ritter Dávid, ELTE IIG
 • Uherkovich Péter, PTE

3.

TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK: KÖNYVTÁRAK, LEVÉLTÁRAK, MÚZEUMOK

3.1 Fejlesztési stratégiák, fejlesztési programok
3.2 Országos szolgáltatások, retrospektív adatbázisok
3.3 E-könyvek, szövegek, képek, audiovizuális anyagok
3.4 Elektronikus könyvtárak, kiállítások, portálok, repozitóriumok
3.5 Kutatóintézeti tartalomszolgáltatás
3.6 Közösségi tartalomszolgáltatás
3.7 Múzeumi, levéltári informatika fejlesztései
3.8 Új technológiák alkalmazása a tartalomszolgáltatásban
3.9 Tartalomhasználat elemzése
3.10 A könyvek és az olvasás jövője
3.11 Könyvtárak szerepe a digitális írástudatlanság felszámolásában
3.12 Jogi, etikai szabályozási kérdések
Szekciófelelősök:

 • Kokas Károly, SZTE Klebelsberg Könyvtár
 • Lengyelné dr. Molnár Tünde, EKE
 • Moldován István, OSZK
 • Tószegi Zsuzsanna, SZTNH

4.

ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TECHNOLÓGIÁK

4.1 Web technológiák, szemantikus web
4.2 Elosztott információs rendszerek
4.3 Multimédia alapú technológiák
4.4 A mobil technológián alapuló fejlesztések
4.5 Virtualizáció
4.6 Szolgáltatásmenedzsment
4.7 Közösségi média, Crowd technológiák
4.8 Alkalmazásfejlesztési technológiák, Jövő Internet
4.9 Nyílt forráskódú rendszerek bevezetésének kérdései
Szekciófelelősök:

 • Máray Tamás, KIFÜ-NIIFP
 • Mohácsi János, KIFÜ-NIIFP
 • Seres József, MTA KIK

5.

SZUPERSZÁMÍTÁSTECHNIKA, ADATTÁROLÁS, FELHŐ-RENDSZEREK

5.1 HPC technológiák és alkalmazások a szuperszámítógépeken
5.2 Szuperszámítástechnika a tudományos kutatásban, fejlesztésben és innovációban (beszámolók, eredmények, demók)
5.3 Tudományos adatok vizualizálása
5.4 Elosztott tároló és archiváló rendszerek
5.5 Felhő alapú rendszerek
5.6 Big Data, adatbázisok és adatbányászat
Szekciófelelősök:

 • Gál Zoltán, DE
 • Máray Tamás, KIFÜ-NIIFP
 • Ritter Dávid, ELTE IIG

6.

HÁLÓZATBIZTONSÁG, HÁLÓZATMENEDZSMENT, KÖZTES RENDSZEREK (MIDDLEWARE), AZONOSÍTÓ RENDSZEREK

6.1 Elektronikus hitelesítés
6.2 Hálózati veszélyek, védelmi technológiák
6.3 Elektronikus levelezés biztonsági kérdései
6.4 Felhasználóazonosítás, jogosultságkezelés, címtárak
6.5 Incidenskezelés
6.6 Vezeték nélküli hálózatok biztonsági kérdései
6.7 Köztes rendszerek
6.8 Tartalomszűrés
Szekciófelelősök:

 • Magyar Zsuzsanna, MTA SZTAKI
 • Mohácsi János, KIFÜ-NIIFP
 • Pásztor Miklós, ISZT
 • Ritter Dávid, ELTE IIG

7.

SMART TECHNOLÓGIÁK, IOT

7.1 Mobil kommunikációs rendszerek
7.2 Mozgások követése, modellezése, vizualizációja és szimulációja
7.3 Játékelemző intelligens rendszerek, e-learning az elméletben
7.4 Body Area Network alkalmazások, szenzoradatok elemzése, IoT
7.5 Nagyfelbontású adat, hang és videó mintavételezése szenzorokkal
7.6 Valós idejű e-learning és virtuális valóság megoldások
7.7 Intelligens város, intelligens kampusz
Szekciófelelősök:

 • Gál Zoltán, DE
 • Uherkovich Péter, PTE